TODOCABI - 21736 người đã tham gia

BÀY TỎ QUAN ĐIỂM CỦA BẠN

Khuyến nghị

"Công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp."

"Công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp."

*Chúng tôi sẽ gửi ý kiến của bạn tới các Đại biểu Quốc hội trước ngày 25/6 năm nay.

Xin chào, chúng tôi cần bạn đăng nhập vào facebook để có thể gửi ý kiến.
Đây là một nỗ lực của chúng tôi để hạn chế spam và đảm bảo những ý kiến gửi tới các đại biểu Quốc hội là chính danh.
Cảm ơn bạn đã tham gia chiến dịch.

Đọc thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.
Đóng
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Giờ hãy thay avatar để thuế không tăng kịch kim nhé! Đóng