Chính sách bảo mật


Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với TODOCABI. Chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

TODOCABI thu thập thông tin của bạn bao gồm:
Họ và tên
Email
Thành phố
Ý kiến của bạn về Khuyến nghị "Công khai phương án phân bổ ngân sách Nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp": Không quan tâm/Không đồng ý/Đồng ý. Bạn có thể gửi ý kiến nhiều lần, tuy nhiên, chúng tôi chỉ ghi nhận ý kiến cuối cùng của bạn.

Mục đích thu thập thông tin

Tháng 6/2015, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; trong đó bàn về việc thông qua dự thảo sửa đổi Luật ngân sách, chính thức xem xét thông qua khuyến nghị “Công khai phương án phân bổ ngân sách Nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp” sửa đổi vào điều 15 bộ luật ngân sách.
Việc bạn lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình về khuyến nghị này trong tháng 5, trước khi kỳ họp chính thức diễn ra, là yếu tố rất quan trọng trong việc khuyến nghị này được thông qua hay không.

An ninh thông tin

Ngoài mục đích trên, chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài TODOCABI hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ TODOCABI và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:
Chúng tôi có sử dụng tính năng bảo mật SSL. SSL sẽ mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và TODOCABI, ngăn người khác (như quán cà phê Internet, nhà cung cấp dịch vụ Internet, điểm truy cập Wi-Fi...) truy cập trái phép, tiết lộ thông tin (thông tin đăng nhập) mà chúng tôi nắm giữ mà không có sự cho phép của bạn.


Xin chào, chúng tôi cần bạn đăng nhập vào facebook để có thể gửi ý kiến.
Đây là một nỗ lực của chúng tôi để hạn chế spam và đảm bảo những ý kiến gửi tới các đại biểu Quốc hội là chính danh.
Cảm ơn bạn đã tham gia chiến dịch.

Đọc thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.
Đóng