Chính sách bảo mật


Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với TODOCABI. Chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


THÔNG TIN THU THẬP

TODOCABI thu thập thông tin của bạn bao gồm:

Họ và tên

Email

Thành phố

Ý kiến của bạn về Khuyến nghị của chiến dịch: Không quan tâm/Không đồng ý/Đồng ý. Bạn có thể gửi ý kiến nhiều lần, tuy nhiên, chúng tôi chỉ ghi nhận ý kiến cuối cùng của bạn.


MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

TODOCABI tin rằng, chúng ta, với tư cách là công dân Việt Nam, có quyền và trách nhiệm bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thu-chi của nhà nước bởi cuối cùng thì ngân sách nhà nước cũng là tiền thuế của chúng ta mà ra.


Khuyến nghị của TODOCABI.

Ý kiến vote của bạn là một cách để thể hiện quan điểm cá nhân của bạn với khuyến nghị này. Ý kiến vote của bạn cùng với những người khác là một cách thể hiện quan điểm của cộng đồng về khuyến nghị này. Tiếng nói của chúng ta càng mạnh mẽ, càng chí lý thì khả năng tạo ra tác động của chúng ta càng lớn!


AN NINH THÔNG TIN

Ngoài mục đích trên, chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài TODOCABI hay bất cứ bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ TODOCABI và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

Chúng tôi có sử dụng tính năng bảo mật SSL. SSL sẽ mã hóa kết nối giữa máy tính của bạn và TODOCABI, ngăn người khác (như quán cà phê Internet, nhà cung cấp dịch vụ Internet, điểm truy cập Wi-Fi...) truy cập trái phép, tiết lộ thông tin (thông tin đăng nhập) mà chúng tôi nắm giữ mà không có sự cho phép của bạn.

Xin chào, chúng tôi cần bạn đăng nhập vào facebook để có thể gửi ý kiến.
Đây là một nỗ lực của chúng tôi để hạn chế spam và đảm bảo những ý kiến gửi tới các đại biểu Quốc hội là chính danh.
Cảm ơn bạn đã tham gia chiến dịch.

Đọc thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.
Đóng