TRUYỆN TRANH BỊT MỘT MẮT
TRUYỆN TRANH BỊT MỘT MẮT

BỊT MỘT MẮT1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Chào bạn và cảm ơn vì đã đọc tới đây.
Chúng tôi không biết mình sẽ đi được bao xa, và bao lâu thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng tôi biết chắc, nếu tôi tiếp tục lặng im hay sợ hãi, sẽ không có cô tiên nào tới và rắc bột lên hành tinh này. Chúng tôi không hối tiếc vì đã làm hết sức, phần còn lại, phụ thuộc vào bạn.
BỊT MỘT MẮT là cách TODOCABI hình tượng hóa về sự quan tâm và hiểu biết của đa số người dân Việt Nam về thuế - ngân sách khi những thông tin về vấn đề này vẫn còn chưa minh bạch.
Tháng 6/2015 này Quốc hội sẽ thông qua Luật ngân sách sửa đổi sau 13 năm kể từ lần sửa đổi đầu tiên. Chiến dịch TODOCABI ủng hộ thông qua khuyến nghị “Công khai phương án phân bổ ngân sách Nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp”. Công khai tạo điều kiện cho sự tham gia của người dân, đảm bảo thu chi ngân sách đúng nhu cầu và tránh lãng phí.
Dù có chung niềm tin với chúng tôi hay không, bạn cũng có thể bày tỏ ý kiến của mình.
Cảm ơn.

BÀY TỎ QUAN ĐIỂM CỦA BẠN

Khuyến nghị

"Công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp."

"Công khai phương án phân bổ ngân sách nhà nước trước khi phê duyệt ở tất cả các cấp."

*Chúng tôi sẽ gửi ý kiến của bạn tới các Đại biểu Quốc hội trước ngày 25/6 năm nay.

Xin chào, chúng tôi cần bạn đăng nhập vào facebook để có thể gửi ý kiến.
Đây là một nỗ lực của chúng tôi để hạn chế spam và đảm bảo những ý kiến gửi tới các đại biểu Quốc hội là chính danh.
Cảm ơn bạn đã tham gia chiến dịch.

Đọc thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.
Đóng
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
Giờ hãy thay avatar để thuế không tăng kịch kim nhé! Đóng